Geen reunie 2018


Beste Ferimussers,

Een paar weken geleden heb ik de gehele Ferimus- verzameling met hulp van onze website “41 Paluabatterij” geïnformeerd over mijn drie jaar geleden gedane voorstel om een reünie te organiseren in 2018.

Ik heb toen gevraagd om vóór 16 april aan te geven of er voldoende belangstelling bestond om aan dat plan handen en voeten te geven. En daarnaast om te voorkomen dat de vrijwilligers, die een dergelijke reuze-taak op hun schouders zouden moeten nemen, teleurgesteld zouden zijn wanneer het animo om deel te nemen te gering zou zijn.

Wel, om het maar kort te houden. De animo om op de Generaal Majoor Best Kazerne een reünie te organiseren bleek onvoldoende draagkracht te hebben. Ik ben van mening dat een termijn van drie jaar te ambitieus is geweest om de Feri mussers opnieuw in beweging te krijgen.

We hebben aldus besloten om dit jaar geen reünie te organiseren. Wel denken we over een alternatief zoals een kleinschalige ontmoeting ergens in Nederland. Wanneer er volgers van onze website zijn die daar voorstellen voor hebben, graag reageren naar Arnold of naar mij zodat we een overzicht kunnen maken van de voorstellen.

Feri … Mus ...!!!

Victor Remouchamps

Nieuwe boek: De Grande Finale

Victor Remouchamps (de initiator van deze site) heeft weer een nieuw boek geschreven, "De Grande Finale". Het is een geactualiseerde versie van zijn eerdere roman: "De Voorlaatste Oorlog", die door de ontwikkelingen van de laatste jaren was achterhaald.

Het is geen politiek correct boek. Verre van dat.

Met veel hoofdrollen voor Luchtdoelartilleristen!


Klik hier voor meer informatie over het boek op de site van Victor.
Of klik hier voor het boek met info op bol.com.

Reunie 2018 ??? GO / NO GO

Beste Ferimussers,

Bij de afsluiting van onze laatste reünie heb ik vrij stoer aangekondigd dat we in 2018 opnieuw een reünie van het voormalig personeel van de 41 ste Paluabatterij zouden organiseren. Wel, van verschillende kanten heb ik gehoord dat men zou willen weten hoe de vlag er bij hangt. Daarom dit berichtje.

Ik wil eerst gaan inventariseren of er interesse bestaat om op het eind van dit jaar (zeg maar na de zomervakantie) opnieuw in het museum van de Peel een reünie te organiseren. Ik zal maar een buitengewoon ondemocratische maatstok gebruiken om de uitslag van dit kleine onderzoekje te analyseren.

Daarom wil ik graag te volgende twee vragen beantwoord zien. We hebben als volgers van onze site ongeveer 250 oud-personeelsleden. Wanneer meer dan een kwart van de groep geïnteresseerd is. Waaronder tenminste 10 procent van de dienstplichtige populatie) wat we in vraag 1 zullen inventariseren, gaan we door naar vraag 2 om te vragen wie zich voor de reünie daadwerkelijk wil inzetten. Jullie weten allemaal dat ik in Litouwen woon en het is niet praktisch om vanuit Vilnius zaken op de rails te zetten.

1. Bestaat er behoefte om in de periode september-november een reünie te organiseren? 2. Zo ja, ben je dan bereid om je voor de organisatie van de reünie in te zetten?

Je kunt je antwoorden, voor 15 april, kwijt bij mij, bij Arnold of via onze site. Voor 1 mei volgt dan het GO/NO GO.

Feri…Mus!!!

Victor Remouchamps

Nieuwe site: Lua-S1.nl

Er is een nieuwe site (lua-s1.nl), gemaakt door HF51 (ook de makers van deze site), waar je je kunt aanmelden om een mailtje te ontvangen, als er een (personeels-)bericht is voor Luanezen. Dus een site voor iedereen die bij de Luchtdoelartillerie heeft gezeten, of belangstelling heeft voor de Lua.

De site (lua-s1.nl) heeft geen intern gedeelte, alles is dus voor iedereen zichtbaar. Je kunt er ook verhalen en plaatjes/foto's op zetten en bekijken. (Overgenomen van deze site.)

Klik hier om op de site: Lua-S1.nl te gaan kijken. Klik als je op Lua-S1 bent ook eens op het knopje MAILINGLIJST onderaan de pagina, om te zien wie er zich al allemaal hebben opgegeven voor de mailinglijst.

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden voor de mailing-lijst van Lua-S1. En er zelf dingen op zetten.


INTRODUCTIE

Wanneer een mens wat ouder wordt komt er een moment waarop hij of zij wil terug kijken naar- hopelijk- de leukste momenten uit zijn of haar leven. Of uit zijn of haar loopbaan.
Voor mij persoonlijk was de periode, waar ik het voorrecht had 41 Pantserluabatterij te mogen commanderen, een van die periodes. Wat me het meest aangetrokken heeft was, naast de professionaliteit, het enthousiasme van het personeel. Maar ook het idee dat werken bij de 41 Pantserluabatterij iets bijzonders was. Er waren natuurlijk meerdere pantserluabatterijen in Nederland maar bij geen van die eenheden was de samenhang en de kameraadschap zo groot als bij die eenheid in Langemannshof. Het idee dat de batterij ‘anders’ was dan haar Nederlandse tegenvoeters werd door vrijwel iedereen erkend. Soms, en meestal ten onrechte werd de kwalificatie ‘anders’ vervangen door ‘beter’. Wat als een paal boven water staat is dat vrijwel ieder personeelslid van de 41st Pantserluabatterij met plezier heeft gediend in Langemannshof en later tijdens de opheffing in Hohne.

Ik heb zo links en rechts wat navraag gedaan of er behoefte was aan nóg een website waarbij verhalen, anekdotes, foto’s en ander beeldmateriaal konden worden aangeboden. Er bestaat immers al een website van het Korps Luchtdoelartillerie. Het gevoel van saamhorigheid dat altijd kenmerkend is geweest voor ‘Ferie-Mussers’ bestaat blijkbaar nog steeds en ik kreeg van vrijwel alle kanten; officieren, onderofficieren en manschappen een zelfde, meestal positief antwoord.

Om dat gevoel voor saamhorigheid te onderstrepen vormen de mensen die daadwerkelijk bij de batterij of in een van de direct steunende eenheden hebben gediend categorie 1. Deze mensen kunnen, nadat ze ingelogd zijn, niet alleen alle inzendingen lezen maar tevens verhalen en foto’s inbrengen. De website is ook toegankelijk voor familieleden van oud-personeelsleden. Deze vormen een aparte categorie, de categorie 2, waar ze hun persoonlijke ervaringen die niet direct de militaire aspecten van het leven van ‘Feri-Mussers’ betreffen, maar betrekking hebben op verhalen die zich buiten de kazernepoort hebben afgespeeld, kwijt kunnen. Uiteraard kunnen ze hier hun foto’s en verhalen kwijt. Verder resteert de categorie 3. Mensen die geïnteresseerd zijn in wat er bij de oud-personeelsleden van onze batterij leeft, kunnen, nadat ze ingelogd zijn, alle verhalen lezen en foto’s bekijken, maar kunnen geen bijdragen leveren.

Ieder personeelslid van de batterij heeft natuurlijk na zijn plaatsing in Langemannshof een verdere carrière gevolgd. Het zou aardig zijn om te zien wat er zoal met al die kameraden is gebeurd. Een korte CV zou aardig zijn om bij een eerste introductie wat over jezelf te vertellen.

De site zal worden beheerd door Arnold Fickweiler die jullie de spelregels zal uitleggen hoe materiaal kan worden aangeboden en verspreid. De site is als ontwerp een eerste aanzet en zal ongetwijfeld worden verbeterd een aangevuld. Iedereen heeft zijn eigen ‘netwerk’. Loop dit eens door en kijk of je meer kameraden kunt ontdekken die het leuk zouden vinden om op de site te reageren, of nog beter bijdragen te leveren. Maar je zult ergens mee moeten beginnen.

Ik wens jullie veel plezier en kijk met spanning naar jullie bijdragen uit.

Victor A.C. Remouchamps
Luitenant-kolonel der Artillerie (rtd)
C-41 Pantserluchtdoelartillerie batterij 1986-1989