Onderaan kun je de antwoorden zien.


Geen reunie 2018


Beste Ferimussers,

Een paar weken geleden heb ik de gehele Ferimus- verzameling met hulp van onze website “41 Paluabatterij” geïnformeerd over mijn drie jaar geleden gedane voorstel om een reünie te organiseren in 2018.

Ik heb toen gevraagd om vóór 16 april aan te geven of er voldoende belangstelling bestond om aan dat plan handen en voeten te geven. En daarnaast om te voorkomen dat de vrijwilligers, die een dergelijke reuze-taak op hun schouders zouden moeten nemen, teleurgesteld zouden zijn wanneer het animo om deel te nemen te gering zou zijn.

Wel, om het maar kort te houden. De animo om op de Generaal Majoor Best Kazerne een reünie te organiseren bleek onvoldoende draagkracht te hebben. Ik ben van mening dat een termijn van drie jaar te ambitieus is geweest om de Feri mussers opnieuw in beweging te krijgen.

We hebben aldus besloten om dit jaar geen reünie te organiseren. Wel denken we over een alternatief zoals een kleinschalige ontmoeting ergens in Nederland. Wanneer er volgers van onze website zijn die daar voorstellen voor hebben, graag reageren naar Arnold of naar mij zodat we een overzicht kunnen maken van de voorstellen.

Feri … Mus ...!!!

Victor Remouchamps